Lid worden?

Ben je geïnteresseerd om te volleyballen bij VCE/PSV? Dan mag je natuurlijk eerst een paar keer komen kijken om te zien of het bevalt. Maak je interesse kenbaar via het contactformulier op de site.

Afhankelijk van je voorkeuren, spelniveau en de mogelijkheden word je dan uitgenodigd om een paar keer mee te trainen met een passend team. Bevalt het goed, dan vragen we je om het inschrijfformulier (English version) in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@vcepsv.nl.

Contributie

Het volleybalseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Afhankelijk van het aantal keren trainen kent de vereniging de volgende contributietarieven voor het seizoen van 2023-2024:

Senioren Nevobo 2x trainen EUR 513,-
Senioren Nevobo 1x trainen EUR 364,-
Meetrainen senioren 2x trainen EUR 372,-
Meetrainen senioren 1x trainen EUR 223,-
Jeugd Nevobo 2x trainen EUR 336,-
Jeugd Nevobo 1x trainen EUR 234,-
Meetrainen jeugd 2x trainen EUR 262,-
Meetrainen jeugd 1x trainen EUR 160,-
CMV 2x trainen EUR 262,-
CMV 1x trainen EUR 160,-
Midweek EUR 223,-

Naast contributie moeten nieuwe leden ook € 20 inschrijfgeld betalen.

De tarieven voor het nieuwe seizoen worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober vastgesteld.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in je persoonsgegevens kun je doorgeven aan ledenadministratie@vcepsv.nl.

Lidmaatschap opzeggen

Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan per email aan ledenadministratie@vcepsv.nl uiterlijk t/m 31 juli van het lopende seizoen, waarbij de contributie over het gehele seizoen is verschuldigd. Behoudens voor CMV-leden, die per einde van de kalendermaand kunnen opzeggen. Indien opzegging niet tijdig geschiedt, dan is de contributie verschuldigd over het gehele volgende volleybalseizoen t/m 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar.