Vanaf vandaag zijn de kalender en het trainingsschema voor in de vakantie toegevoegd op de pagina trainingsschema. De kalender geeft aan op welke dagen we wel en niet trainen en wanneer het vakantieschema van toepassing is. Ook zijn wedstrijdzaterdagen, beker NOJK en PD dagen aangegeven. De kalander loopt nu tot aan de meivakantie, er volgt nog een update voor de periode vanaf de meivakantie.

 

Het vakantieschema geeft aan dat de teams allemaal slechts 1x per week trainen en dat de trainingen plaatsvinden op woensdag en donderdag. Tijdens de vakanties wordt er niet getraind door de CMV.